باغ دولت آباد یزد

باغ دولت آباد یزد یزد را نگین کویر نامیده اند …