عکس هایی از باغ دولت آباد یزد

عکس هایی زیبا از باغ دولت آباد یزد یکی از مکانهای دیدنی یزد :