کار تحقیقی کامل حسابداری با موضوع رابطه تغییرات سود و زیان با تغییرات سهام در شرکتهای عضو بورس +doc

رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام :

دانلود تحقیق کارشناسی حسابداری با موضوع بررسی رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار 

با سلام خدمت شما بازدید کننده عزیز

در ادامه این مطلب می توانید تحقیق کارشناسی حسابداری و کارشناسی حسابداری مالی با عنوان « رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار » را بصورت فایل ورد word و PDF دانلود نموده و استفاده نمایید. این کار تحقیقی کامل و جامع بوده و شامل صفحه جلد ، صفحه بسم ا… ، صفحه تقدیم ،تقدیر و تشکر ، فهرست مطالب ، چکیده ، مقدمه و منابع میباشد .

امید است پس از دانلود این پروژه پایانی حسابداری در وقت ارزشمندتان صرفه جویی نمایید البته با هزینه خیلی اندک.

عنوان کامل تحقیق رشته حسابداری مقطع کارشناسی :

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

فهرست مطالب تحقیق مقطع کارشناسی رشته حسابداری 

رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار

فصل اول 

مقدمه : 2

1ـ1 ـ تعریف موضوع :     2

2ـ1 ـ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن : 3

3ـ1 ـ فرضيه تحقيق:5

4 ـ1 ـ قلمرو تحقيق:8

5ـ1 ـ روش تحقيق:  8

6ـ1 ـ جمع‌آوري اطلاعات:   9

7ـ1 ـ جامعه آماری  9

8ـ1 ـ نمونه آماری:  9

9 ـ1 ـ محدودیت های تحقیق:       13

10 ـ1 ـ تعاریف عملیاتی: 15

فصل دوم

مقدمه:   17

بخش اول : مفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان   20

سود حسابداري:  20

نظريات پيرامون سود:      21

نظريه دارايي‌ها  ـ  بدهي‌ها:   22

نظريه درآمد و هزينه:      22

نظريه استقلال‌ترازنامه و سود و زيان: 22

استدلال انتخاب نظريه سود: 23

سود تحققي و سود غير تحققي:    24

مفهوم سود در گزارشگري مالي:   29

اهداف گزارشگري سود: 30

نقاط قوت سود حسابداري:  31

نقاط ضعف سود حسابداري:32

نقش صورتهاي مالي در تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشگري مالي:  33

صورت سودو زيان: 33

ماهيت درآمد:    34

اندازه‌گيري درآمد: 35

كسب درآمد:     36

تحقق درآمد:     37

1 ـ شناسايي درآمد در حين توليد: 38

2 ـ شناسايي درآمد هنگام تكميل محصول:    38

3 ـ شناسايي درآمد در زمان فروش:   39

ماهيت هزينه:      39

سرفصل‌هاي اقلام هزينه:  40

اندازه‌گيري هزينه:   41

زمان وقوع هزينه:    41

گزارش هزينه:    42

بخش دوم – مفهوم بازده و انواع بازده سهام   43

بازده سرمايه‌گذاري:43

عوامل مؤثر بر بازدهي:    46

بازارهاي اوراق بهادار:     47

كارآيي بازار:     48

سطوح كارايي بازار سرمايه: 48

استفاده كنندگان از صورتهاي مالي:  50

بخش سوم : تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام  52

سود بعنوان وسيله اي براي پيش بيني :52

بخش 4 مروري بر تحقيقات قبلي: 56

الف- تحقيقات انجام شده در ايران:  56

ب- تحقيقات انجام شده در خارج كشور: 58

فصل سوم

مقدمه   66

1 ـ3 ـ هدف و دلايل انتخاب موضوع :       66

2-3- روش تحقيق  67

3 ـ3 ـ فرضيه تحقيق :      70

4ـ3 ـ متغيرهاي تحقيق:    73

5-3 ـ روش آزمون  فرضيات :      73

6-3 – محدوديت هاي تحقيق :    75

فصل چهارم

مقدمه :  77

1-4- روش تجزيه و تحليل يافته‌ها    77

2-4- نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق80

آزمون فرضيه اول تحقيق در سالهاي 94-90   80

نتايج فرض اول : 81

آزمون فرضيه دوم تحقيق براي سالهاي 1390 تا 1394 82

نتايج فرض دوم :    82

آزمون فرضيه سوم تحقيق براي سالهاي 1390 تا 139483

نتايج فرض سوم :   84

آزمون فرضيه چهارم تحقيق براي سالهاي 1390-1394    85

نتايج فرض چهارم :86

آزمون فرضيه پنجم تحقيق براي سالهاي 1390 تا 1394       87

نتايج فرض پنجم :  87

آزمون فرضيه ششم براي سال 1390 تا 1394      88

نتايج فرض ششم :  89

آزمون فرضيه هفتم براي سالهاي 1390 تا 1394      90

نتايج فرض هفتم :   91

آزمون فرضيه هشتم براي سالهاي 1390 تا 1394     92

نتايج فرض هشتم :  93

جدول خلاصه نتايج تحقيق  93

فصل پنجم

مقدمه:  97

1-5- پيشنهادات تحقيق  98

پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق    98

2- 5-ساير پيشنهادات:    100

منابع     103


کار تحقیقی کامل درباره رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام کارشناسی حسابداری

چکیده :

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما،  محل تلاقی عرضه و تقاضای  خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان،  سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید،  فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.

این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکتهای عضو بورس+doc

لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

  • بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
  • برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار ،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.
  • دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های 1390 تا 1394 می باشد. همچنین از مجموع 295 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد 55 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.
  • روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی –  استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.
  • بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها،  این نتیجه حاصل شد:
  • بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.

نام فایل : بررسی رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فرمت فایل دانلودی : zip

فرمت فایل اصلی : ورد docx و PDF

حجم فایل : 1.44 مگابایت

قیمت اصلی : 25000 تومان

قیمت برای شما : 20000 تومان 

تحقیق با موضوع بررسی رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را از لینک زیر دانلود نمایید :


خرید
1858 بازدید