جوک های خنده دار جدید (بخش اول)

جوک های خنده دار جدید (بخش اول) :

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻼﻡ ،

ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪﯼ !!!؟؟؟

ﻣﯿﮕﻢ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ.

ﻣﯿﮕﻪ ؛ ﻣﮕﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭼﻬﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻢ.

ﻣﯿﮕﻢ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ

ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ.

ﻣﯿﮕﻪ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻢ؟

ﻣﯿﮕﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﯿﺪ.

ﻣﯿﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ

ﮔﺮﻓﺘﻢ؟

.

.

.

.

.

ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﺮﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﯿﮕﻪ : ﺇ ﻭﺍ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﯿﻦ؟

ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺰﻩ ﺍﻻﻥ ﺧﻂ ﺭﻭ ﺧﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺩﻭﺳﺎﻋﺖ

ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻻﺱ ﻣﯿﺰﺩ ، ﺍﺣﻤﻖ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻭﻝ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ.

خدایا من کرایه رضا صادقی رو هم حساب میکنم وایسا دنیا من میخوام پیاده شم…..

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

مورد داشتیم یارو تابستونا ﺷﺒﻮﻧﻪ ﻣﯿﺮﻓﺖ بهزیستی

.

.

.

.

.

.

.

.

ﮐﻮﻟﺮ ﺑﭽﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ

ﻓﮏ ﻧﮑﻨﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺪﺍﺭﻥ !!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻭ ﺟﻮﺍﺩ ﯾﺴﺎﺭﯼ ﻣﺠﻮّﺯ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺑﺪﻥ

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﭼﯿﻪ؟!

ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﭘﺎﺭﮎ ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ؟ ﺟﺎﭘﺎﺭﮎ !

میدونید چرا ؟!

ﭼﻮﻥ همه ﺑﺎ ﺗﺮﯾﻠﯽ ﻭ ۱۸ ﭼﺮﺥ ﻭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮﺱ میان

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

یکی از فانتزیام اینه یه کامیون بخرم پشتش بنویسم:

.

.

.

.

.

.

.

عــمــه حــلــال کــن

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

مورد داشتیم دختره رفته عطاری. گفته آقا زرد چوبه دارید عطاره هم آورده دختره گفته. میشه رنگای دیگش هم بیارید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

میگن عطاره اینقدر فل فل هندی خورده تا مرده. شاگرد عطاره هم خودشو زجر کش کرده

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ

ﺭﻭ ﻗﺒﺮ ﺑﻐﻠﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪ

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:

ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻥ !!؟؟؟

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺩﺍﺭﻩ

ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺯﺩﻩ ﺑﻪ مردن,,,,

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻋﮑﺴﺎﯼ ﮔﻮﺷﯿﻤﻮ ﻧﮕﺎﻩ

ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺯﺩﻡ ﻋﮑﺲ ﺑﻌﺪﯼ …

ﯾﻬﻮ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﺰﻥ ﻋﮑﺲ ﻗﺒﻠﯽ ، ﮐﺎﻣﻞ

ﻧﺪﯾﺪﻡ!!!!!!

ﺍﺻﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎﯼ ﻣﺮﯾﻨﻮﺱ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎست

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

یه پاکت شیر گرفتم تاریخ تولیدش مال فرداست!!

به نظرت بخورم یا بزارم تولید شه بعد بخورم ؟

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

پشت چراغ قرمز یه گدایی اومده کنار ماشین… میگم برو اونور پول ندارم! میگه….. نمیگفتی هم از قیافت معلوم بود

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

مامانم اومده میگه سرویس بهداشتی رو الان جرم گیری کردم و برقش انداختم ببینم یه نفر رفته دسشویی قلم پاشو می شکنم

هيچي ديگه داريم الان دسته جمعي از توالت مسجد محل برميگردیم

اس-ام-اس-ها--خنده-دار

 

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

یه بار داشتم تو یکی از پارک های بالا شهر تهران قدم میزدم، زنه با سگش از روبه رو میومد.. برگشت به سگش گفت: عزیزم برو کنار عمو رد شه..!

.

.

.

.

.

.

.

.

الان من موندم به من احترام گذاشت یا بهم فحش داد؟!!

خرید شارژ ایرانسل و همراه اول

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

دختره به دوستش زنگ میزنه میگه , یه پسره دنبام راه افتاده , چیکار کنم؟ دوستش میگه

خوب تندتر راه برو!! دختره میگه من دارم تند میرم ولی اون خاکتوسر خیلی یواش راه میره!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

مردی داشت از خیابان رد میشد، صدایی گفت: ایست!

او ایستاد، همان لحظه آجری جلوی پاش افتاد.

نفس راحتی کشید و به راه افتاد. تا خواست از خیابون رد بشه باز همان صدا گفت: ایست!

همان لحظه ماشینی با سرعت از جلوش رد شد.

او پرسید: تو کیستی؟ ندا آمد: فرشته نگهبانت!

گفت: پس وقتی من داشتم ازدواج می کردم، تو كدوم گوري بودي؟؟!!!!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

ﯾﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ

ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ , ﻣﻦ ﺭﻭ ﺩﻣﺒﻞ ﻫﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻰ

ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ….

ﺣﺎﻻ ﻧﮕﻮ ﺩﻣﺒﻞ 50 ﮐﻴﻠﻮﻳﻰ ﺭﻭ ﻓﻘﻂ ﺁﻗﺎ ﺧﺴﺮﻭ

ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻪ

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

منم میتونستم آیفون بخرما

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چون سیبش گاز زده بود نخریدم

دهنى بود میفهمى؟؟؟

خیلى حساسم 😐

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

اطلاعیه ی بسیار مهم***

به هیچ وجه چاقاله و گوجه سبز خصوصا وقتی که روش نمک میپاشید نخورید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

صبر کنید من هم بیام تا با هم بخوریم.

اگه خون آریایی در رگهایتان جاریست مرا نیز دعوت کنید

من چاقاله خیللللللی دوست دارم!!!!

 

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

یه خونه دوبلکس هم نداریم که پله داشته باشه

با خانواده حرفمون شد دستمونو بگیریم جلو دهنمون پله هارو بریم بالا خیلی کلاس داره. ツ

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

مرد چیست؟؟

موجود بد شانسی که موقع تولدش میگن: حال مادرش چطوره؟؟

موقع عروسیش میگن : چه عروس خوشگلی!!

موقع مرگش میگن: بیچاره زن و بچش!!

ولی بعد از مرگش هر خطایی از بچه هایش سر بزند میگن: تو روح پدرش با این بچه تربیت کردنش!!!!!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

در اسکاتلند، پسری به نام جانی در خانواده ای فقیر متولد شد که مادرش را خیلی دوستداشت…

اما او وقتی تنها هشت سالش بود مادرش را از دست داد…

او بزرگ شد و پزشک ماهری شد.

روزی هنگامی که به مطب خود می رفت با خود گفت: ای مادر ای کاش اینجا بودی

چشم هایش را بست که به یاد مادرش بیفتد که ناگهان

.

.

رفت زیر هیجده چرخ 😐

خواهشا هنگام عبور از خیابون چشماتون رو باز کنید!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

اوایل انقلاب همه خواننده ها قیافه شون شبیه کفتربازا و راننده تریلی ها بود بجز

.

.

.

سیاوش قمیشی

لامصب از همون اول شبیه معلم فیزیک بود!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

اگه به جای ظریف، احسان علیخانی رو میفرستادن برا مذاکره ، دو سه تا بغض می کرد غنی سازی که هیچ حق ساخت بمب اتم هم بهمون میدادن 🙂

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

ساعت 5 صبح برام sms اومده با چه زحمتی موبایلمو برداشتم میبینم نوشته :

قالیشویی شربت اوغلی شعبه دیگری ندارد!

انقد خوشحال شدم که نگو !!! آخه همش نگران بودم !!! 🙂

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

یه ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺴﺖ که ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻔﺖ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻣﻔﺖ

آﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ گنجشک ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺏ المثل رو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ پارک نشستیم ﻣﯿﮕﻦ

عن ﻣﻔﺖ، آدم مفت !!!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

اﮔﻪ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﭘﺴﺮﯼ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﺧﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯿﺶ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻪ

ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻮﻥ:

ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻒ ﺩﺍﺭﯾﺪ …

ﻣﻨﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ…

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ……

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﻪ ﻧﻪ !!!

ﺩﺍﺭﻩ ﻓﺤﺶ +۱۸ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﻪ!!!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺳﺘﻴﺸﻮﻥ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ

ﺧﺏ ﻋﻜﺲ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﺰﺍﺭﻳﻦ ﻭ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻮ ﺍﺯ ﻋﺬﺍﺏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺭﺍﺣﺖ ﻛﻨﻴﻦ 😐

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

به به ! چشمم روشن ! حالا دیگه جواب خودمو نمیدی ولی جواب منو میدی؟

.

.

.

حیف نونی که با یه خط دیگه دوس دخترشو امتحان کرده

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

مورد داشتيم دختره مزاحم تلفني داشته

سيم كارتشو عوض ميكنه از خود سيم كارت جديده ب مزاحمه اس ميده

آشغال اگه ميتوني الان مزاحم شو:|

خدایا اینو دیگه شفا نده بذار بخندیم!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

آقا این GF چیه؟؟؟

.

.

.

هی پی ام میدن کاش من GF تو بودم

ناموسن فحش نباشه یه وقت!!!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﻦ ﻭ ﺑﮕﻦ:

بیا بغل عمو

قربونت برم بستنی می خوای

ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ

ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎ ﺑﺪیم ﻧﻮﻥ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺒﺮﺩﺕ!!!

خرید شارژ ایرانسل و همراه اول

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

یارو ﺑﻪ ﺯﻧﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﻮﺳﺘﺖ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﯿﮕﻪ ﭼﻪ ﺭﺑﻄﯽ ﺩﺍﺭﻩ !؟ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﯿﺰﻧﻤﺖ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﮐﺒﻮﺩ ﻣﯿﺸﯽ …!!!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﻻﯾﻦ ﻭ ﻭﻳﭽﺖ ﻭ ﻭﺍﯾﺒﺮ ﻭ ﻭﺍﺗﺲ ﺁﭖ ﻭ ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻭ …
ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ setting
ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻮﯼ Account
ﺑﻌﺪ ﺑﺮﯾﺪِ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ
Delete my account
ﺍﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﯾﺪ ﺳﺮﮐﺎﺭ *ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮﻥ ﻭ
ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﺸﮑﺮﻡ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ … والله
باشد که رستگار شوید

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ﮔﺮﺩﻧﯽ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺨﺲ
ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻭﺍﻟﺪﯾﻨﺸﻮﻥ ﻫﺴﺖ ،
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺭ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻧﯿﺴﺖ !!
🙂

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

اﺻﻔﻬﺎﻧﻴﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﻪ ﺧﻮﻧﺶ . . .ﺧﺎﻧﻤﺶ ﭼﺎﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ، ﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﺷﮑﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﯾﺰﻩ ﺗﻮ ﭼﺎﻳﯽ!!!ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﺶ ﻣﻴﮕﻪ :ﺧﺎﻧﻮﻡ، ﺍﺻﯽ ﻧﯿﻤﯽﺧﺎﺩ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﯿﺎ … ﺁ …ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﻭﺭﻭﺳِﺶ ﻣﯽ ﮐﻮﻧﻢ !!!ﭼﺎﯼ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﺑﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﮔﻪ:ﺣَﺠﯽ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﻭ ﯾﮑﯽ ﺍِﺯ ﭼﺎﯾّﺎ ﺷﯿﮑﺮ ﻧﺮﯾﺨﺘﺲ ؛ ﻣﻴﺨﺎﻡ ﺑﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻗِﺴﻤِﺘﯽﮐﯽ ﻣﯽ ﺷِﺪ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻥ !!!ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﻳﺸﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻥ، ﻫﻴﺶ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺻﺪﺍﺵﺩﺭﻧﻴﻤﯿﺎﺩ !!!تازه باجناقش برمیگرده میگه چقدر شیرین کردین!!!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

مردها ، گریه در فقدان همسر می کنند
بعد مرگ همسر خود، خاک بر سر می کنند
در میان گریه هاشان، یک نظر! با قصد خیر
بر رخ ناهید و مینا و صنوبر می کنند
دلبری چون قرص ماه و خوشگل و کم سن و سال
جانشین بی بدیل یار و همسر می کنند
کج نیندیشید فکر همسر دیگر نی اند
از برای بچه هاشان، فکر مادر می کنند!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

ﺍﻻﻥ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ !!
ﺁﻗﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ !
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺮﻭ , ﻓﻘﻂ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﮔﺮﺩ !…
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﻓﺤﺸﯽ ﺑﻬﻢ ﺩﺍﺩ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻣﻌﻨﯿﺶ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ (((((:
اصلن حرمتها از بین رفته

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

به شیخى گفتند:
اگر کسى درحالت مستی بمیرد و در دوزخ مست بماند و در روز محشر مست حاضرشود و در پرسش اعمالش مست باشدچه میشود؟
اشک از چشمان شیخ جارى شد و گفت:
به خدای احد و واحد، آن عرق حرف ندارد،
ازکجا خریدید؟

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

تنها شونه اي که تو هر شرايطي وقتي بهش نياز داشتم هميشه در اختيارم بود

شونه تخم مرغ بود…
بيخود فاز عشقي بر ندار،
اعصاب ندارم !!!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

کامل بخونید…
7 واقعیت دنیا :

1.شما نمیتوانید صابون روی چشمانتان بریزید

2.شما نمیتوانید موهایتان را بشمارید

3.شما نمیتوانید از بینی خود نفس بکشید، زمانیکه زبانتان بیرون است

4.شما مورد سوم را انجام دادید!

5- ﺯﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯾﺪ،ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﺍﻣﺎﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻓﺎ ﺷﺪﯾﺪ

6- ﺍﻻﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ،ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯾﺪ

7.برای دیگران share ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻻﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا

1-شما آنقدر تنبل هستيد كه اين 26 تا سيا رو نخوندين

2-شما آنقدر سهل انگارهستيد كه متوجه نشدید يكي از آن ها سينا ميباشد

3-شما آنقدر ساده هستيد كه رفتيد بالا و پيدا نكرديد

4-من شما را سر كار گذاشتم

5-داريد ميسوزيد

6-بي مزه هم خودتي!

7-از اينكه شما را سركار گذاشتم خوشحال باشيد!

8-الان نفهميديد كه خوشحال رو اشتباه نوشته بودم

9-بازم رفتيد چك كرديد ولي من بازم سركارتون گذاشتم درست بود!

10-هر چي فحش هم ميدي ….

برای هرکس که بفرستی شکلش عوض میشه امتحان کن!

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

میدونید جمله خانما مقدم ترن از کی رواج پیدا کرده…؟

از زمان غار نشینی اول زنارو میفرستادن تو غار که

اگه حیوونی تو غار بود اول زنارو بخوره.

نخند جمله تاریخیه

*******************************************************

جوک های خنده دار جدید و باحال – مطالب طنز – اس ام اس جدید

*******************************************************

خرید شارژ ایرانسل و همراه اول

 نظر فراموش نشه لطفا

 

کافی نت سایه روشن

2607 بازدید