جشن عاطفه ها – تحقیق و مقاله رایگان – مناسب جهت انشا +فایل ورد doc

جشن عاطفه ها – تحقیق و مقاله رایگان

در این جشن عاطفه ها چشم هاي گريان کودکان محروم ، امروز چشم به راه دستهاي نوازشگري است

که همواره به بهانه اي، مهرباني را بين خود و همنوع خود تقسيم مي کنند.

آری امروز 19 مهر ماه، روز برگزاري جشن عاطفه ها ست.

يک روز نمادين که طي آن، اقشار مختلف جامعه براي دستگيري از همنوع خود تلاش می کنند.

عکس درباره جشن عاطفه ها

از همين رو، جشن عاطفه ها، تنها بهانه اي است براي نزديک شدن دلها به يکديگر،

تنها فرصتي است براي حضور پربار و محبت آميز ما، تا اين حقيقت بر قشر آسيب پذير و محروم جامعه آشکار شود

که ما هستیم و شاید تنها فرصتی باشد تا همه فرزندان ايران را فرزندان خود بدانيم

و در این فرصت از دریای ثروتی که به قیمت فقر محرومان اندوخته ایم، قطره ای را به نا داران اعانه دهیم .

اگر چه تصویر روشن نا برابری و تبعیض را بی پروا و با غرور و افتخار و لبخند نشان می دهیم

ولی باید اذعان داشت جشن عاطفه ها ، کمکی به تحقق و اجرای عدالت نمی کند

و در حقیقت دانش آموزان محروم و محکوم به تدریس در مدارسی بدون امکانات کافی ،

با کتاب ،دفتر ،لباس ،کفش و غذا  با دیگران برابر نمی شوند و به حق خود نمی رسند!

چرا که با شکم گرسنه و کیف کهنه و کفش پاره و شلوار وصله دار، بر روی نیمکت های

رنگ و رو رفته،می شود نشست، و با شوق و خنده و بی غصه، بر روی کاغذهای کاهی میتوان نوشت،

اگر که عاطفه را نمی شود تقدیم کرد فقط می توان تقسیم کرد و در حقیقت جشن عاطفه ها ی واقعی ، همان جشن عدالت است.

در واقع، اگر چنين برنامه هاي نماديني برگزار مي شود، تنها فرصتي است براي حضور پربار و محبت آميز مردم،

تا اين حقيقت بر قشر آسيب پذير و محروم جامعه آشکار شود که هيچ گاه تنها نيستند.

به امید روزی که فقر در کشور عزیزمان ریشه کن شود.


دانلود این مقاله با فرمت ورد از لینک زیر

دانلود مقاله جشن عاطفه ها . doc (مطالب بالا )

6326 بازدید