کانال تلگرام کافی نت سایه روشن
آموزش خرید و دانلود از سایت
 

کار تحقیقی کامل حسابداری با موضوع رابطه تغییرات سود و زیان با تغییرات سهام در شرکتهای عضو بورس +doc

رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام :

دانلود تحقیق کارشناسی حسابداری با موضوع بررسی رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار 

با سلام خدمت شما بازدید کننده عزیز

در ادامه این مطلب می توانید تحقیق کارشناسی حسابداری و کارشناسی حسابداری مالی با عنوان « رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار » را بصورت فایل ورد word و PDF دانلود نموده و استفاده نمایید. این کار تحقیقی کامل و جامع بوده و شامل صفحه جلد ، صفحه بسم ا… ، صفحه تقدیم ،تقدیر و تشکر ، فهرست مطالب ، چکیده ، مقدمه و منابع میباشد .

امید است پس از دانلود این پروژه پایانی حسابداری در وقت ارزشمندتان صرفه جویی نمایید البته با هزینه خیلی اندک.

عنوان کامل تحقیق رشته حسابداری مقطع کارشناسی :

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

فهرست مطالب تحقیق مقطع کارشناسی رشته حسابداری 

رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار

فصل اول 

مقدمه : ۲

۱ـ۱ ـ تعریف موضوع :     ۲

۲ـ۱ ـ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن : ۳

۳ـ۱ ـ فرضيه تحقيق:۵

۴ ـ۱ ـ قلمرو تحقيق:۸

۵ـ۱ ـ روش تحقيق:  ۸

۶ـ۱ ـ جمع‌آوري اطلاعات:   ۹

۷ـ۱ ـ جامعه آماری  ۹

۸ـ۱ ـ نمونه آماری:  ۹

۹ ـ۱ ـ محدودیت های تحقیق:       ۱۳

۱۰ ـ۱ ـ تعاریف عملیاتی: ۱۵

فصل دوم

مقدمه:   ۱۷

بخش اول : مفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان   ۲۰

سود حسابداري:  ۲۰

نظريات پيرامون سود:      ۲۱

نظريه دارايي‌ها  ـ  بدهي‌ها:   ۲۲

نظريه درآمد و هزينه:      ۲۲

نظريه استقلال‌ترازنامه و سود و زيان: ۲۲

استدلال انتخاب نظريه سود: ۲۳

سود تحققي و سود غير تحققي:    ۲۴

مفهوم سود در گزارشگري مالي:   ۲۹

اهداف گزارشگري سود: ۳۰

نقاط قوت سود حسابداري:  ۳۱

نقاط ضعف سود حسابداري:۳۲

نقش صورتهاي مالي در تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشگري مالي:  ۳۳

صورت سودو زيان: ۳۳

ماهيت درآمد:    ۳۴

اندازه‌گيري درآمد: ۳۵

كسب درآمد:     ۳۶

تحقق درآمد:     ۳۷

۱ ـ شناسايي درآمد در حين توليد: ۳۸

۲ ـ شناسايي درآمد هنگام تكميل محصول:    ۳۸

۳ ـ شناسايي درآمد در زمان فروش:   ۳۹

ماهيت هزينه:      ۳۹

سرفصل‌هاي اقلام هزينه:  ۴۰

اندازه‌گيري هزينه:   ۴۱

زمان وقوع هزينه:    ۴۱

گزارش هزينه:    ۴۲

بخش دوم – مفهوم بازده و انواع بازده سهام   ۴۳

بازده سرمايه‌گذاري:۴۳

عوامل مؤثر بر بازدهي:    ۴۶

بازارهاي اوراق بهادار:     ۴۷

كارآيي بازار:     ۴۸

سطوح كارايي بازار سرمايه: ۴۸

استفاده كنندگان از صورتهاي مالي:  ۵۰

بخش سوم : تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام  ۵۲

سود بعنوان وسيله اي براي پيش بيني :۵۲

بخش ۴ مروري بر تحقيقات قبلي: ۵۶

الف- تحقيقات انجام شده در ايران:  ۵۶

ب- تحقيقات انجام شده در خارج كشور: ۵۸

فصل سوم

مقدمه   ۶۶

۱ ـ۳ ـ هدف و دلايل انتخاب موضوع :       ۶۶

۲-۳- روش تحقيق  ۶۷

۳ ـ۳ ـ فرضيه تحقيق :      ۷۰

۴ـ۳ ـ متغيرهاي تحقيق:    ۷۳

۵-۳ ـ روش آزمون  فرضيات :      ۷۳

۶-۳ – محدوديت هاي تحقيق :    ۷۵

فصل چهارم

مقدمه :  ۷۷

۱-۴- روش تجزيه و تحليل يافته‌ها    ۷۷

۲-۴- نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق۸۰

آزمون فرضيه اول تحقيق در سالهاي ۹۴-۹۰   ۸۰

نتايج فرض اول : ۸۱

آزمون فرضيه دوم تحقيق براي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ ۸۲

نتايج فرض دوم :    ۸۲

آزمون فرضيه سوم تحقيق براي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴۸۳

نتايج فرض سوم :   ۸۴

آزمون فرضيه چهارم تحقيق براي سالهاي ۱۳۹۰-۱۳۹۴    ۸۵

نتايج فرض چهارم :۸۶

آزمون فرضيه پنجم تحقيق براي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴       ۸۷

نتايج فرض پنجم :  ۸۷

آزمون فرضيه ششم براي سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴      ۸۸

نتايج فرض ششم :  ۸۹

آزمون فرضيه هفتم براي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴      ۹۰

نتايج فرض هفتم :   ۹۱

آزمون فرضيه هشتم براي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴     ۹۲

نتايج فرض هشتم :  ۹۳

جدول خلاصه نتايج تحقيق  ۹۳

فصل پنجم

مقدمه:  ۹۷

۱-۵- پيشنهادات تحقيق  ۹۸

پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق    ۹۸

۲- ۵-ساير پيشنهادات:    ۱۰۰

منابع     ۱۰۳


کار تحقیقی کامل درباره رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام کارشناسی حسابداری

چکیده :

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما،  محل تلاقی عرضه و تقاضای  خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان،  سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید،  فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.

این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکتهای عضو بورس+doc

لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

  • بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
  • برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار ،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.
  • دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ می باشد. همچنین از مجموع ۲۹۵ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد ۵۵ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.
  • روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی –  استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.
  • بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها،  این نتیجه حاصل شد:
  • بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.

نام فایل : بررسی رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فرمت فایل دانلودی : zip

فرمت فایل اصلی : ورد docx و PDF

حجم فایل : ۱٫۴۴ مگابایت

قیمت اصلی : ۲۵۰۰۰ تومان

قیمت برای شما : ۲۰۰۰۰ تومان 

تحقیق با موضوع بررسی رابطه تغییرات سود زیان با تغییرات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را از لینک زیر دانلود نمایید :


در cloob.com به اشتراک بگذارید داغ کن - کلوب دات کام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =